TERMENI SI CONDITII

Termenii și condițiile pentru furnizarea unui acces la conținut (denumit în continuare T&C) sunt dezvoltate în conformitate cu cerințele legislației actuale din România și reglementează relația dintre Affshark Trade LP („Furnizorul de conținut”) și utilizatorii din serviciul („Serviciile”), fiind o companie înregistrată în mod corespunzător în conformitate cu legile Canadei cu nr de înregistrare: 270 748 981 și care are adresa socială la 120 Newkirk road, Suite 34, Richmond Hill, Ontario, Canada. L4C 9S7

T&C sunt o ofertă publică și pot fi acceptate de utilizator numai acceptându-le în ansamblu. Utilizatorul poate accepta aceste T&C prin acces la conținut în modul descris de Secțiunea 2 din prezentele T&C.

Furnizor serviciu prin SMS: NTH Mobile SRL: Sun Offices, 391 Calea Vacaresti, VAT number 27022280 (SMS service provider: NTH Mobile).

1. Acces

1.1. Accesând și/sau folosind acest site și/sau înregistrând Servicii, confirmați că aveți cel puțin optsprezece ani. Dacă nu sunteți persoana responsabilă pentru plata telefonului mobil sau a facturii de internet sau dacă aveți mai puțin de optsprezece ani, vă rugăm să obțineți permisiunea plătitorului, a părinților, a tutorelui și/sau a angajatorilor înainte de înregistrarea și/sau participarea la Servicii.

1.2. Prin înregistrarea și/sau participarea la Servicii, (1) recunoașteți și confirmați că, dacă este necesar, ați obținut permisiunea, acordul sau aprobarea necesară din partea plătitorului, părinților, tutorelui sau angajatorului și (2) acceptați că vi s-a oferit posibilitatea de a citi și accepta T&C inainte de a vă înregistra la Servicii. Dacă nu sunteți de acord; nu vă înregistrați sau nu utilizați Serviciile.

1.3. Când vă înregistrați și/sau utilizați Serviciul, recunoașteți și confirmați că ați acceptat acești Termeni și că respectați termenii care se aplică în situația dvs., așa cum este specificat mai sus. Sunteți de acord că fiecare persoană, care solicită astfel de servicii este agentul dvs. cu autoritate deplină, pentru a acționa în numele dvs., cu privire la aceste servicii. De altfel, este prevăzut explicit că orice caracteristici noi sau suplimentare, care măresc sau îmbunătățesc serviciile curente, inclusiv lansarea noilor Servicii, vor fi supuse T&C.

1.4. Accesând și/sau utilizând acest site, ați citit și înțeles aceste condiții și ați acceptat că sunteți legat juridic de T&C. Prezentele T&C se vor aplica tuturor serviciilor prestate de Furnizorul de conținut, până nu se specifică altfel.

1.5. Niciuna dintre aceste condiții nu afectează drepturile sau obligațiile impuse de Legea română.

2. Descrierea accesului la conținut

2.1. Furnizorul de conținut permite Utilizatorului să aibă acces în termen de 7 zile calendaristice la conținutul muzical (denumit în continuare „Content”), plasat pe site-ul web al Furnizorului de conținut https://ro.upformobile.com/, menit să fie utilizat pe smartphone sau orice alt dispozitiv potrivit.

2.2. Acces unic: Utilizatorul poate utiliza Serviciul prin trimiterea cuvântului ASCULTA la numărul de telefon mobil 1252 prin serviciul SMS al respectivului Operator de rețea mobilă.

2.3. Abonament: Pentru a vă abona la serviciu, trimiteți MUZ la 1280. Abonamentul se incheie pe o perioada nelimitata (pana la dezabonare).

3. Condiții de utilizare

3.1. Furnizorul de conținut prestează Utilizatorului conținutul serviciului în modul prevăzut de aceste reguli.

3.2. Acceptând aceste reguli, confirmați capacitatea dvs. juridică de a efectua o comandă în conformitate cu cerințele legislației actuale din România.

3.3. Utilizatorul care dorește să primească Acces la Conținut trebuie să dispună de echipamentul necesar, pentru efectuarea unei Comenzi, pentru a primi Continut la Serviciu și pentru a folosi Conținutul.

3.4. Utilizatorul confirmă că a citit T&C și confirmă faptul că a îndeplinit toate cerințele stabilite de T&C pentru Utilizator.

3.5. Furnizorul de conținut este pe deplin responsabil pentru corespunderea conținutului cu reglementările actuale stabilite de operatorul rețelei mobile.

4. Condițiile de dezactivare

4.1. Acces unic: Utilizatorul foloseste acest serviciu timp de 7 zile pentru acces lacces la melodii și sunete mobile. Serviciul este cu tarifare unica și nu necesita dezabonare.

4.2. Abonament: Pentru a va dezabona trebuie sa trimiteti prin sms STOP MUZ la numărul 1280 (0.05EUR+TVA/mesaj trimis).

4.3. Pentru detalii suplimentare, puteți contacta furnizorul serviciului la adresa [email protected] sau la numărul de telefon +40 318262751 tarif normal, orar luni-vineri 9:00-18:00.

5. Pret

5.1. Tariful serviciului este 3,56 EUR cu TVA (2.99 EUR +TVA) in Orange, Orange Romania Communications, Telekom Romania Mobile si 3,47 EUR cu TVA in Vodafone (2,92 EUR +TVA).

6. Limitarea răspunderii furnizorului de conținut

6.1. Furnizorul de conținut nu va fi responsabil pentru:

 1. defectarea transmisiei;
 2. întreruperea conexiunii;
 3. ștergerea conținutului mesajului sau a datelor utilizatorului;
 4. inaccesibilitatea platformei online;
 5. întârzieri în transmiterea datelor;
 6. întreruperi în linia de comunicare;
 7. furt de note;
 8. distrugerea oricăror date de către un terț;
 9. acces neautorizat la date;
 10. manipularea datelor;
 11. folosirea greșită a datelor.

6.2. În adiție, Furnizorul de conținut nu este responsabil pentru conținutul mesajelor, deoarece aceste mesaje nu pot fi verificate din punct de vedere condițiilor. Conținutul mesajului este responsabilitatea autorului. Excluderea sau limitarea răspunderii exclude pierderile constând în daune pentru sănătate sau care pot pune viața în pericol, sau care pot fi deduse dintr-o încălcare substanțială a obligațiilor de către Furnizorul de conținut sau reprezentantul legal sau agentul său. Răspunderea Furnizorului de conținut este limitată în funcție de prejudiciul presupus. Orice răspundere a Furnizorului de Conținut, în conformitate cu legislația privind răspunderea producătorului pentru daunele cauzate de un defect al produsului, rămâne neschimbată.

7. Limitări

7.1. În cazul în care echipamentul clientului serviciului nu suportă formatul necesar pentru redarea, lansarea sau vizualizarea conținutului, serviciul conținutului nu poate fi garantat.

7.2. Utilizatorul serviciului are dreptul să utilizeze conținutul numai în scopuri personale și nu are dreptul să îl distribuie prin vânzarea sau împărtășirea Conținutului terților.

7.3. Acceptând acești Termeni, utilizatorul serviciului este de acord cu limitările de mai sus, atunci când i se furnizează acces la conținut.

7.4. În cazul în care utilizatorul serviciului nu dorește să utilizeze accesul la conținut cu limitările specificate în T&C, utilizatorul are dreptul să renunte la serviciu.

8. Responsabilitățile utilizatorilor

8.1. Furnizorul de conținut este obligat să stocheze datele de acces și telefoanele mobile într-un loc sigur și să nu le transfere către terți.

8.2. În cazul pierderii datelor de acces și/sau a telefonului mobil, utilizatorul serviciului este obligat să informeze imediat furnizorul de conținut despre această pierdere și să blocheze imediat telefonul mobil de la operatorul mobil relevant. Până la raportarea pierderii către furnizorul de conținut, utilizatorul serviciului este responsabil pentru costurile asociate utilizării chatului SMS.

8.3. Utilizatorul serviciului se obligă să excludă furnizorul de conținut din pretenții, reclamații și răspundere față de terți, care se presupune că ar încălca drepturile terților de către participant sau alt conținut al mesajului care contravine legii sau contractului. Aceasta se aplică și cheltuielilor de aplicare a legii (cheltuieli legale și juridicie).

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate drepturile, titlul și interesul pentru și asupra oricărei proprietăți intelectuale, drepturi de proprietate sau alte drepturi legate de proprietatea intangibilă care sunt utilizate, dezvoltate, cuprinse, întruchipate sau practicate în legătură cu oricare dintre serviciile ( „Drepturile de proprietate intelectuală ale furnizorilor de conținut”) sunt deținute de Furnizorul de conținut sau de autorizatorii săi și sunteți de acord să nu faceți nicio revendicare de interes sau deținere de drepturi de proprietate intelectuală.

9.2. Prin prezenta, Furnizorul de conținut acordă și, iar dvs. prin prezenta acceptați o licență personală, limitată, netransmisibilă, neexclusivă, revocabilă și neasignabilă pentru a descărca și utiliza Serviciile pe un dispozitiv mobil compatibil, destinat exclusiv pentru uzul dvs. personal, necomercial.

9.3. În continuare, recunoașteți și sunteți de acord că nu puteți modifica, închiria, împrumuta, prelua, repartiza pentru bani, repartiza cu împrumut, vinde, distribui, crea sau genera Serviciile și / sau drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului de Conținut, cu excepția cazului în care Furnizorul de conținut v-a oferit permisiunea scrisă, explicită de a proceda astfel.

9.4. Recunoașteți că nu vă este transferat niciun titlu asupra Drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului de Conținut și că nu obțineți niciun drept, expres sau implicit, în cadrul serviciilor, în afară de drepturile expres acordate în aceste T&C.

9.5. Dumneavoastră recunoașteți că toate mărcile care apar de-a lungul Serviciilor aparțin Furnizorului de conținut sau proprietarilor corespunzători ale acestor mărci și sunt protejate de legile interne și internaționale privind mărcile și drepturile de autor.

9.6. Este interzisă orice utilizare a oricăreia dintre mărcile, care apar în cadrul Serviciilor fără acordul expres scris al Furnizorului de Conținut sau al proprietarului mărcii, după caz. UpforMobile este marca comercială a Furnizorului de conținut.

9.7. Serviciile pot fi descărcate o singură dată și nu pot fi transferate, vândute, distribuite, afișate, efectuate, copiate, modificate sau utilizate în niciun fel, integral sau parțial, altfel decât este prevăzut de aceste T&C

9.8. Dvs. garantați că veți utiliza doar interfața oferită de Furnizorul de conținut, pentru a accesa Serviciile.

9.9. Sunteți de acord că deținătorii de drepturi, care licențiază articolele lor muzicale și de alte conținut furnizorului de conținut, pentru utilizare în servicii, sunt înțeleși în acest sens de sferă de protecție a prezentului acord și că sunt ei înșiși autorizați să modifice prevederile prezentului acord, dacă acestea se referă direct la conținutul lor.

9.10. Știți că utilizarea compozițiilor muzicale este reglată de condițiile de utilizare, expuse mai jos. Nu puteți permite unei terțe părți să copieze, să modifice, să reproducă, să transfere, să distribuie sau să utilizeze în orice alt mod compozițiile muzicale, pe care le utilizați sau primiți, în afara limitelor înguste dicatate de drepturile de autor. Vă obligați să informați imediat Compania despre orice astfel de utilizare neautorizată. Toate drepturile, care nu vă sunt în mod expres acordate de T&C, sunt rezervate de Furnizorul de conținut și/sau de autorizatorii acestuia.

10. Alte condiții

10.1. În cazul în care utilizatorul serviciului se deconectează de la Serviciile de Conținut, serviciul la conținut poate fi furnizat numai după ce utilizatorul va solicita din nou accesul.

10.2. Furnizorul de conținut a primit toate permisiunile necesare pentru a utiliza conținutul.

11. Serviciul de relatii clienți și politica de rambursare

11.1. Dacă aveți întrebări cu privire la prezentul acord, vă rugăm să ne contactați prin una dintre metodele următoare: telefon: +40318262751, tarif normal, sau e-mail: [email protected] Programul de lucru call-center: luni-vineri, 10:00-18:00.

11.2. Agregator plata prin sms: NTH Mobile SRL


Înapoi